Disclaimer

P.A. Wiersma Bouwmaatschappij B.V., hierna te noemen P.A.W., verleent u hierbij toegang tot en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
P.A.W. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van P.A. Wiersma Bouwmaatschappij B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

P.A.W. spant zich in om de inhoud van zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van P.A.W.
In het bijzonder zijn alle prijzen op onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan P.A.W. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij P.A.W.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van P.A.W., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  • Ruim 100 jaar ervaring

    Een familiebedrijf van oorsprong: een begrip in Leeuwarden en omstreken.

  • Flexibiliteit en brede inzetbaarheid

    Onze samenwerking met Bouwbedrijf Kolthof biedt draag- en slagkracht.

  • Transparante werkwijze

    Wij begeleiden u op basis van een open en glasheldere begroting.

Dit bieden we aan


Houdt u van samen bouwen?

Wij bouwen samen huizen om van te houden.

Direct samen bouwen